Vi's BoutiqueĐặt phòng


Chọn phòng muốn đặt rồi ấn vào tên phòng


Đăng ký ngày đến

Đăng ký ngày đi

Số lượng người / 01 phòng

Người lớn

Trẻ em

Loại phòng Giá phòng Số lượng đặt

Superion Twin

650,000 vnđ

650,000 vnđ
Book

Superion Double

650,000 vnđ

650,000 vnđ
Book

Deluxe Twin

750,000 vnđ

750,000 vnđ
Book

Deluxe Double

750,000 vnđ

750,000 vnđ
Book

V.I.P

1,500,000 vnđ

1,500,000 vnđ
Book