Vi's Boutique

Vị trí khác sạn Vi's Boutique

 

Địa chỉ: 185 Trần Đăng Ninh, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn

 Điện thoại : (0205) 3-886689 - Fax: (0205) 3-886633

Email: vi.boutiquehotel@gmail.com

Google+