Vi's Boutique

Khai trương Vi's Boutique Hotel 25/6/2015

Click to zoom

Thông báo tổ chức lễ đón nhận Quyết định công nhận Khách sạn Vi's Boutique là khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao

Click to zoom

Hoa

Click to zoom

Du khách đến từ pháp

Click to zoom

Quyết định công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch cho khách sạn Vi's Boutique

Click to zoom

Văn hóa thể thao

Click to zoom

Buffet tại Vi's Boutique Hotel

Click to zoom

Vi's Boutique với hội Tam Thanh Lạng Sơn 2015

Click to zoom

Vi's Boutique với hội Bắc Nga Lạng Sơn 2015

Click to zoom

Phòng VIP

Click to zoom

Phòng đơn

Click to zoom

Phòng đôi

Click to zoom

popup

Click to zoom